O nas

W dniu 15 października 2005 roku z inicjatywy wielu osób, którym bliska jest idea budowania pozytywnego wizerunku małżeństwa i rodziny opartej na fundamencie wiary, został sporządzony akt notarialny powołujący do istnienia fundację pod nazwą „Dom Na Skale”. Inspiracją do nazwy fundacji były słowa Ojca Świętego wypowiedziane w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku: