Organy

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Krystyna Dopierała

Członek Zarządu s. Judyta Ciołek

Członek Zarządu Maciej Kuczma

Członek Zarządu Bogusław Marciniak

Członek Zarządu Radosław Szeszko

Rada Fundacji

Przewodniczący Adam Szczodry

Członek Rady s.Małgorzata Stefania Lopko

Członek Rady Iwona Nowak

Członek Rady Katarzyna Plenzler

Członek Rady Agnieszka Dadełło

Członek Rady Marek Grześkowiak

Członek Rady Janusz Solski