Organy

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Krystyna Dopierała

Członek Zarządu s.Maria Poprawa

        Członek Zarządu Katarzyna Zagórska

Członek Zarządu Maciej Kuczma

Członek Zarządu Radosław Szeszko

Rada Fundacji

Przewodniczący Adam Szczodry

Członek Rady s.Małgorzata Stefania Lopko

Członek Rady Iwona Nowak

Członek Rady Katarzyna Plenzler

Członek Rady Agnieszka Dadełło

Członek Rady Robert Wojtkowski

Członek Rady Janusz Solski