Spotkania formacyjne

 

Fundacja Dom Na Skale współpracuje ze Wspólnotą Sióstr Uczennic Krzyża na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest propagowanie spotkań formacyjnych, animowanych przez Siostry. Charyzmatem Wspólnoty jest kształtowanie świadomych swego powołania katolików świeckich, dlatego najczęściej w miejscowościach, gdzie Wspólnota ma swoje placówki powstają także grupy świeckich. Formy spotkań są bardzo zróżnicowane – dzielenie Słowem Bożym, konferencje, modlitwa, Eucharystia, ale też dyskusje, studiowanie dokumentów Kościoła czy wspólne świętowanie. Każda grupa prowadzona przez siostry ma także odmienny charakter i częstotliwość spotkań ze względu na potrzeby osób, które je tworzą – małżonkowie, osoby samotne, czy zaangażowani we współpracę ze Wspólnotą Uczniowie Krzyża. Każdy, kto chciałby we wspólnocie odkrywać piękno powołania świeckich w Kościele realizowane w małżeństwie, rodzinie, w doświadczaniu Bożej łaski w codzienności, znajdzie tam swoje miejsce i zostanie życzliwie przyjęty. Zapraszamy!